ŽPS Zagorje

Župnijski pastoralni svet Zagorje

- SEJA ŽPS – Zagorje: Najprej smo brali in razmišljali o postu. To naj bo poglobljen čas, ki mu moramo sami dati vsebino. Odpovedovanje dovoljenim stvarem mora imeti določen namen, ki nam da moči, da vzdržimo. Poglablja nam vero in nas še bolj povezuje z Bogom. - Praznovanja: Križev pot na Šilentabor bomo imeli v petek, 8.4. ob ob 17h in v nedeljo 17.04. ob 16h. Gospodinjam se priporočamo za sladke dobrote, poskrbeli bomo tudi za topel čaj. Danes popoldne ob 15h se bomo udeležili križevega pota v cerkvi v Zagorju. 2.4. ob 20h pripravljamo predavanje kapucinskega patra Jožeta Smukovca v Zagorju.. Člani ŽPS se bomo 9.4. udeležili duhovne obnove v Postojni. - Veliki teden je zelo bogat. To je višek bogoslužnega leta. Vzemimo si čas za udeležbo in sodelovanje. - Poročilo voditeljice Karitas: Položnice za postno akcijo Streha nad glavo bodo letos priložene časopisom. Otroci so že izdelali darove za materinski dan,  pri maši na ta dan bodo peli, sodelovali bodo tudi birmanci. Pred Veliko nočjo bodo članice MŽK obiskale starejše in jih simbolično obdarile, na cvetno nedeljo pa odnesle blagoslovljene oljčne vejice v oba doma starejših občanov v Postojni. Opozarjajo tudi na solidarnost  z žrtvami alkohola, to je glavni namen postne akcije 40 dni brez alkohola.-Poročilo člana ŽGS: Pogodba z izvajalcem za popravilo strehe cerkve v Zagorju je podpisana, z deli bodo pričeli čim prej. Za popravilo cerkve na Tabru še ni narejen predračun. Za prekrivanje strehe pri Sv. Pavlu bi morali samo nabaviti kritino, za delo bi župljan našel prostovoljno ekipo.

- SEJA ŽGS: V obeh župnijah smo se seznanili in sprejeli finančni obračun za leto 2010. V Zagorju je bilo vseh prihodkov v letu 2010: 17.792.- €, vseh izdatkov 11.636.- €. Skupaj z ostalim denarjem iz prejšnjih let je v dobrem 19.176.- €. Od tega je 15.969.- € last župnijske cerkve, 778.- € podružne cerkve v Parjah in 2.429.- podružne cerkve na Šilentabru. V letošnjem letu načrtujemo prekrivanje strehe na župnijski cerkvi in sušilni omet na p.c. na Šilentabru.

- POROČILO SEJE ŽPS 14. in 15. januarja 2011:

ZAGORJE: Tudi tokrat smo člani v študijskem delu govorili o pomenu Karitas v župnijah. Organizirano prostovoljno delo je dosti bolj učinkovito od pomoči, ki jo lahko nudi posameznik. O dobrodelnosti je potrebno učiti tudi otroke pri verouku, mašah. Opominjati jih moramo tudi starši in jim predvsem dajati dober zgled. Želimo, da bi duh dobrodelnosti in  pripravljenost za pomoč ostajala med nami. Za nami je Teden Karitas z aktivnostmi: uspešno zbiranje hrane za skladišče Karitas, otroci so za starejše izdelovali venčke, Miklavževanje, simbolične božične obdaritve starejših v župniji in obisk varovancev v obeh domovih starejših v Postojni.  Prijetno smo praznovali Božič in Novo leto, lep je bil božični blagoslov otrok in koledovanje. Veselimo se otroškega cerkvenega zbora!  S svojim petjem so nam lepo popestrili praznike. Njihovega petja si želimo tudi v bodoče. Pred nami sta predpustni in postni čas, pa Prešernov dan in mesec kulture.

- POROČILO Z SEJE ŽPS ZAGORJE (13.11.):

Razmišljali smo o temi »Organizirano karitativno delo – pot do uspeha«. ŽK je v naši župniji deležna velike podpore župnika, ta delo olajša in omogoča, da so o dejavnostih Karitas ljudje dobro obveščeni. Tudi medžupnijsko sodelovanje je zgledno in daje dobre rezultate. Karitas ljudem v stiski in pomoči potrebnim nudi različne vrste pomoči. Spodbuja pa tudi vse nas. Vse, kar naredimo z ljubeznijo in mislijo na druge, je dobrodelnost. Od 21. do 28. novembra bo potekal Teden Karitas. Člani ŽPS smo podprli zamisel, da bi letos ponovno organizirali zbiranje hrane in poljskih pridelkov za skladišče Karitas. – V zvezi s prejšnjo izredno sejo smo želeli potegniti sklep: dogovarjajmo se na domačem terenu, iščimo rešitve skupaj. Člani ŽPS bomo veseli, če bomo lahko še v bodoče pomagali pri reševanju problemov. – Praznovanja in romanja: Za nami je celodnevno češčenje. V bodoče bi si želeli še več obiska, letos lahko pohvalimo udeležbo otrok. Romanje na Brezje je bilo prijetno. Rožni venec je zelo lepo vodila deklica. 1. november je potekal brez posebnosti, lahko pohvalimo nabirko pri ofru. Pred nami je najprej Teden zapornikov, sledi mu Teden Karitas. Otroci bodo pred začetkom adventa prejeli Adventne koledarje, ti naj bodo spodbuda za pogovor in molitev v družini. Naj bodo adventni čas in božični prazniki predvsem duhovno usmerjeni. Lepo povabljeni otroci in odrasli k adventnim mašam! Karitas pripravlja Miklavževanje. Predlog: birmanci naj sodelujejo pri postavitvi jaslic v cerkvi, vsi otroci pa naj naberejo mah in ga prinesejo do 5. decembra v cerkev. Prav tako vabimo otroke k izdelavi figuric za jaslice, vse ideje so dobrodošle. Na Božič bo ofer in popoldne blagoslov otrok. Koledovanje in Novo leto bosta potekala kot ponavadi. – Poročilo ŽGS: Dva izvajalca bosta ta teden postavila končno ceno za popravilo strehe. Odločitev morajo sprejeti čim prej, da se v času popustov že nabavi material in spomladi začne z deli. – Člani ŽPS smo podprli predlog za ustanovitev Britansko–slovenske zgodovinske komisije, ki bo preverjala dejstva o povojnem vračanju ujetnikov iz Vetrinja na Koroškem in njihovih pobojih.

- POROČILO Z IZREDNE SEJE ŽPS: Zagorje

Po uvodni molitvi smo v študijskem delu z naslovom »Karitativno delo je poslanstvo – vera brez del je mrtva« razmišljali o možnostih karitativnega dela v župniji . Priznali smo, da včasih prepoznamo problem, pa se človeku bojimo približati, ne vemo, če bomo sprejeti. Starejši ljudje so še manj dostopni, bolj zaprti vase, težje sprejemajo pomoč. Ugotavljali smo, da je na podeželju manj stisk, ljudje ostajajo bolj povezani s sorodniki, sosedi. V mestu so ljudje še bolj osamljeni. Karitas je povezana z drugimi ustanovami, da bi lažje odkrila ljudi, ki potrebujejo duhovno, duševno ali gmotno pomoč in hkrati ne zahaja na področja, ki jih druge organizacije dobro pokrivajo.

V osrednjem delu nam je  župnik prebral pismo škofa Jurija Bizjaka v zvezi z novimi pobudami staršev glede birme v župniji. Škof je podal nekaj misli in nasvetov, sklepe pa je prepustil ŽPS, župniku in staršem. Po burni razpravi smo se prisotni člani in župnik strinjali, da se birma s pomladanskega časa premakne na jesen. Učenci so takrat manj obremenjeni s šolskimi obveznostmi in se bodo lažje posvetili pripravi na birmo in duhovnim vsebinam. Tako bo naslednja birma v jeseni 2011 za 8. in 9. razred in tako naprej, vsaki dve leti. Pričakujemo pa, da bodo veroučenci redno obiskovali priprave in tudi svete maše med poletnimi počitnicami pred birmo. Naloga staršev birmancev pri pripravi slovesnosti birme pa ostajajo: čiščenje in krasitev cerkve. Želeli bi, da bi sodelovali bolj kot zadnja leta.

Popoldne z ….g. Rafkom Valenčičem v oktobru je lepo uspelo. Nadaljevali bomo s takimi srečanji, v decembru bomo pripravili dogodek za otroke. - Poročilo ŽGS: Občina Pivka je odobrila sredstva za prekrivanje strehe na župnijski cerkvi, žal v zmanjšanem obsegu. Spomladi bodo pričeli z deli, v jeseni bo v času birme streha že obnovljena.

- POROČILO S SEJE ŽPS – ZAGORJE: POROČILO S 3.SEJE ŽPS ZAGORJE:  Po uvodni molitvi smo v študijskem delu z naslovom Evharistija življenja – Dajte jim vi jesti iskali nove načine, kako z evangelijem priti do bližnjega. Na vsakem koraku srečujemo ljudi, ki čutijo tako ali drugačno »lakoto«. Naloga nas vseh je to pomanjkanje prepoznati, začutiti v njih prosečega Jezusa in jih na različne načine nahraniti. - Gospod župnik je potrjenim članom ŽPS in ŽGS izročil diplome g. škofa Metoda. Za nami so različna prijetna druženja: romanje ŽPS na Gorenjsko; peš romanje na Višarje ob molitvi križevega pota v čudovitem vremenu; župnijsko praznovanje Svete Helene in istega dne srečanje bolnih, ostarelih, invalidnih… v organizaciji MŽ Karitas; v posebno lepem spominu pa je vsem ostalo drugo romanje na Višarje zaradi velikega števila otrok. Veselimo se njihove prisotnosti tudi v bodoče! - Pred nami pa so: blagoslov novega tlaka na Sv. Trojici 26.09; romanje na Brezje 24.10. in Celodnevno češčenje 31.10. - ŽPS pripravlja za vse župljane duhovna srečanja z naslovom Popoldne z …. Prvo bo z g. Rafkom Valenčičem in zborom Studenec v soboto, 09.10. ob 15h v cerkvi na Šilentabru. - Poročilo članice Karitas: Julija so razdelili hrano iz evropskih zalog, pomagali so z zvezki 22 otrokom, pridobili so tudi občinska sredstva. - Poročilo člana ŽGS: Občinski odbor je odločil, da bodo na razpolago sredstva za popravilo župnijske cerkve. Odločitev mora potrditi še Občinski svet. Zaradi tega ne bo mogoče začeti z deli pred pomladjo.


- POROČILO S SEJE ŽPS Zagorje, ki je bila v petek, 18. junija: Po uvodni mo-litvi smo ugotavljali, da potrebujemo počitniški čas, da se telesno okrepimo, do-čakamo ga pa tudi duhovno oslabljeni. Naj bo to obdobje skrb za duhovno rast. Vztrajajmo pri molitvi, sveti maši, poiščimo zase ustrezne programe verskega poglabljanja. Posebno pozornost namenimo otrokom, skupaj v počitniškem ča-su ponovno najdimo sebe in Boga.

Člani ŽPS smo tudi sami pripravljeni več storiti za izboljšanje duhovnega stanja v župniji. Radi bi privabili mlade, jih navdušili za vero in vsem župljanom ponudili zanimive vsebine.  Prve aktivnosti pripravljamo že za jesen. - Voditeljica MŽ Karitas je poročala o pripravi počitnic za otroke iz materialno šibkejših družin in zbiranju zvezkov in bonov za naslednje šolsko leto. - Poročilo člana ŽGS: za obnovo župnijske cerkve niso uspeli pridobiti evropskih sredstev, zdaj se dogovarjajo z Občino Pivka.  Cerkev Sv. Pavla: zunaj  je sedaj montiran zvočnik, uglasili bodo zvonova, zaradi neustrezno opravljenega dela odpada omet.


- POROČILO S 1. SEJE ŽPS v Zagorju: Po kratki molitvi smo razmišljali na temo: »Brez duhovnika ni evharistije«. Razmišljanje je bilo podobno kot v Trnju. Povabljeni so bili k molitvi za duhovne poklice. Nekateri so se že odločili za molitev živega rožnega venca. – Prebrali smo statut ŽPS. – Člana MŽ Karitas in ŽGS sta poročala o dejavnostih na njunem področju.

 


- POROČILO S SEJE ŽPS ZAGORJE, ki je bila v petek, 5.2.2010: Na začetku smo zmolili desetko rožnega venca »ki je postavil sv.evharistijo« za duhovnike. – V študijskem delu smo se posvetili vsebini: »Kristus živi v meni.« Molitev je pogovor z Bogom. K njemu smemo vedno pristopiti z zaupanjem. Bog nas prisrčno vabi, da se prijateljsko srečamo in pogovorimo z njim. Pri molitvi si moramo prizadevati, da smo zbrani, da mislimo, kaj govorimo. – Če odgovorimo na Božje vabilo k molitvi, ga spoznamo in smo presrečni v tem spoznanju. Zavedati se moramo, da sam Jezus moli v nas in z nami. Z njim se lahko pogovarjamo o vsem, kar doživljamo, kar načrtujemo in delamo. Bog spremlja naš vsakdan. – Pogovarjali smo se o pripravah na volitve v ŽPS, ki bodo 21.2.2010. – Članica Karitas je poročala o uresničenih dejavnostih v jesenskem času do Božiča. – Član ŽGS nas je seznanil s poravnanimi računi za opravljena dela in z nekaterimi načrti za nujna popravila v prihodnosti.

 

 

- POROČILO ŽPS Zagorje: Seja je bila v petek, 20.11. v župnišču. Po molitvi desetke rožnega venca za rajne smo v študijskem delu obravnavali vsebino »Molimo za rajne in z rajnimi.« Ob prazniku Vseh svetih in spominu na umrle izpostavimo vero z molitvami, dobrimi deli, sveto mašo, popolnim odpustkom. – Razmišljali smo o pomenu in prejemanju bolniškega maziljenja, o skrbi za duhovniške grobove, o molitveni uri za duše v vicah v novembru.
Pogovorili smo se o minulih praznovanjih: pohvalili shod na Šilentabru, se ozrli na majhno udeležbo pri celodnevnem češčenju in bili zadovoljni s primerno udeležbo na romanju na Brezje. Pogovorili smo se o praznovanjih, ki so pred nami: o tednu Karitas od 23. do 29. novembra, o nedelji Karitas 29. novembra, o Miklavževanju, ki bo v soboto, 5.12.2009 ob 16,30 v Dvorani zagorskeg Doma. Govorili smo o pripravi na Božič: o pripravi jaslic, se dogovarjali o nabiranju mahu. Vabimo 8. in 9. razred, da ga skupaj z Vido Marinčičevo - Kristanovo gredo nabirat v soboto, 28.11. popoldne. Tudi letos bo koledovanje na Štefanovo po vseh vaseh. Člani ŽPS smo se seznanili z vizitacijskim poročilom, poročilom članice Karitas in ŽGS.

- POROČILO S 23. SEJE ŽPS - ZAGORJE: Tokratno sejo smo začeli z desetko rožnega venca v cerkvi. V študijskem delu smo se seznanili z lepoto molitve rožnega venca. Ozrli smo se na praznovanja od zadnje seje (birma, romanje ŽPS, TV prenos župnijske sv.maše, srečanju starejših, ki se ga je udeležilo precej oseb iz obeh župnij) in praznovanja, ki so še pred nami: celodnevno češčenje SRT (11.10.), jesensko dekanijsko romanje na Brezje (25.10.), Vsi sveti - ob tem so člani ŽPS predlagali, da bi skrajšali kropljenje grobov tako, da ne bi duhovnik kropil posameznih grobov, kar se precej zavleče, ampak, da bi šel le okrog cerkve in od tam pokropil vse grobove. Zato pa naj bi se svojci rajnih zbrali pri molitvi za rajne v cerkvi sv. Pavla in še posebej pri molitvi rožnega venca zvečer v župnijski cerkvi. Gotovo bo molitev več koristila našim raj nim kot samo kropljenje. - Članica MŽ Karitas je poročala o njenih dejavnostih: o dnevu odprtih vrat skladišč Karitas, ki dajale pomoč družinam, ki pomoči še niso prejele, o poletni akciji zbiranja zvezkov in šolskih potrebščin za revnejše šolarje in srečanju starejših. - Član ŽGS je poročalo popravilu strehe na župnijski cerkvi, kjer so ta teden končali severni del. V prihodnjih dneh bodo enako delo opravili še na južnem delu strehe. Ob pregledu ostale strehe so ugotovili, da bodo nujna dodatna dela na strehi nad stranskima oltarjema, kjer so zaradi dolgotrajnega zamakanja zgnili deli špirovcev. V tem času je bilo popravljeno ozvočenje, ki je brenčalo. - V cerkvi sv. Martina na Šilentabru so končali z restavriranjem fresk. Da bi jih obvarovali pred zamakanjem, bo treba čimprej ometati vsaj prezbiterij. Ob shodu na Šilentabru bodo prišli restavratorji in pojasnili opravljeno delo, ki ga je v celoti finansirala država. Ob tej priliki bi se spodobilo, da bi jim pripravili zakusko.