ŽPS Trnje

Župnijski pastoralni svet Trnje

- SEJA ŽPS – Trnje: Po molitvi smo razmišljali, kaj nam pomeni danes postni čas, s čim ga bogatimo, kako ga preživljamo. Seznanili smo se z letošnjimi postnimi akcijami: 40 dni brez alkohola in druge odpovedi, s katerimi pomagamo nekaterim ljudem, ki živijo v stiski bodisi, da nimajo strehe nad glavo, bodisi da nimajo dovolj sredstev za preživljanje. Vprašali smo se, kako preživljamo ta sveti čas doma. – Seznanili smo se s praznovanji, ki nas čakajo v bližnji bodočnosti. – Članica Karitas je poročala o delovanju medžupnijske Karitas, član ŽGS pa o parkirnem prostoru pri cerkvi. – Postna duhovna obnova za člane ŽPS bo v soboto 9. aprila od 9h do 12,30 v župnišču v Postojni.

- SEJA ŽGS: V obeh župnijah smo se seznanili in sprejeli finančni obračun za leto 2010. V Trnju je bilo vseh prihodkov 39.210.- €, vseh izdatkov 13.567.- €. Ostalo je 25.662.- €. Skupaj z ostalim denarjem iz prejšnjih let je v dobrem 47.360.- €, ki so last župnijske cerkve in podružnic: Trnje: 28.432.- €; Klenik: 0,oo €; Palčje: 4.767.-; Juršče: 8.347.- €; Sv. Trojica: 5.814.- €.. Letos imamo v načrtu: Prekrivanje strehe nad južno kapelo ob zvoniku in fugiranje ter impregniranje fasade in obnova stopnic v zvoniku v župnijski cerkvi, ureditev parkirišča v Trnju; nove stopnice v zvoniku v Palčju; prekrivanje strehe na cerkvi, obnova fasade in barvanje zvonika na Jurščah; okna in vrata na Sv. Trojici.

- POROČILO ŽPS 14. in 15. januarja 2011:

Po uvodni molitvi smo razmišljali in se pogovorili o motivaciji za prostovoljno delo: Zakaj je organizirana dobrodelnost – Karitas – potrebna. Kako vzgajamo otroke in mlade za dobrodelno dejavnost. Kako naj širimo karitativni duh med cerkvenim in družbenim občestvom. – Pregledali smo pretekla praznovanja in aktivnosti in še posebej pohvalili zavzetost otrok - kolednikov. (Nekateri od njih so se včeraj udeležili srečanja kolednikov v Vipavi.) Zazrli smo se tudi v čas predpusta in posta, ki je pred nami. – Članica MŽ Karitas je poročala o aktivnostih, ki so jih imeli v tem času. – Član ŽGS je povedal, da se bo uredilo parkirišče pri cerkvi v Trnju. – Članica ŽPS pa je prenesla pobudo, naj se pri maši ne prebira Oznanil (zaradi mraza). To bo župnik upošteval! – Župnik je predstavil okvirno stanje finančnega stanja.

- POROČILO S 4. REDNE SEJE ŽPS TRNJE (12.11.):

Obravnavali smo temo: Organizirano Karitativno delo – pot do uspeha. Seznanili smo se z delovanjem Karitas, še posebej naše Medžupnijske Karitas, ki se trudi za lajšanje raznih stisk v naših dveh župnijah. Zelo dobrodošli bi bili novi sodelavci in sodelavke. Članica MK je povedala o delovanju naše MK in o pogojih za dodeljevanje materialne pomoči. – Tudi mladi so povabljeni k dobrodelnosti še zlasti v adventu ob adventnem koledarju za akcijo ''Otroci za otroke'' za najbolj potrebne otroke po svetu; k izdelovanju adventnih venčkov, pri koledovanju za točno določene projekte naših misijonarjev po svetu, v postnem času za botrstvo. – Pregledali smo pretekla praznovanja in tista, ki so še pred nami: o tednu Karitas, miklavževanju, adventnem času kot duhovni in zunanji pripravi na Božič. Pri pripravi jaslic naj bi bili še posebej vključeni birmanci, za božično praznovanje pa še posebej otroke iz glasbene šole. Pogovor in načrtovanje koledovanja. Omenjenoje bilo tudi Marijine podobe v adventnem času in predlagano, da bi bilo več podob v Trnju in poudarjeno, naj bo v vsaki hiši le en dan! – Podpisali smo Predlog za ustanovitev britansko-slovenske zgodovinske komisije, ki bo zbrala in ovrednotila vse dokumente in pričevanja ter pripravila skupno poročilo. To bo dano v podpis tudi drugim župljanom. – Obravnavali smo tudi odmev na pridigo v nedeljo pred Vsemi sveti, ko je pri nekaterih povzročilo negativen odmev, ker niso (dobro) poslušali pridige, niti prebrali priloge Zvonovom, kjer si jo lahko še preberejo.

- POROČILO Z IZREDNE SEJE ŽPS:Trnje: Po uvodni molitvi smo razmišljali o poslanstvu karitativnega dela, saj je po apostolovih besedah »Vera brez del mrtva.« Zgled nam je usmiljeni Samarijan, ki se usmili ranjenega neznanca. Vprašali smo se, kako biti »usmiljeni Samarijan« danes. Pri nas so manj izrazite materialne potrebe, kot duševne stiske: osamljenost, zapuščenost ipd. Težko pa se je približati tistim, ki potrebujejo kakršno koli pomoč. – Prebrali smo pismo g. škofa dr. Jurija Bizjaka, ki predlaga, da bi imeli birmo za obe župniji skupaj, izmenoma v eni in drugi župniji: prvič v Trnju, drugič v Zagorju. Srečanja z birmanci, njihovimi starši, botri in župnijskimi sodelavci pa obratno: prvič v Zagorju, drugič v Trnju. ŽPS je to škofovo zamisel sprejel in podprl. – Poskusni izračun vrednosti nepremičnin naj bi Župnijski gospodarski svet pregledal, če je točen. Član Dekanijskega pastoralnega sveta nas je seznanil z vsebino zadnje seje. – V župnijski cerkvi so napravili nov pod in nove klečalnike v klopeh. Na Jurščah načrtujejo za prihodnje leto prekritje strehe na podružni cerkvi.

- POROČILO S SEJE ŽPS TRNJE: Po uvodni molitvi smo razmišljali o Evharistiji življenja – Dajte jim vi jesti. Evharistija je tesno povezana z dobrodelnostjo, ne le materialno, ampak tudi in morda še bolj s toplo besedo, s skrbjo za osamljene. Na tak način prinašamo Jezusa v naše vsakdanje življenje. – Seznanili smo se s srečanjem pobirmanske skupine, ki je bilo v Klancu pri Kozini. – Člani ŽPS in ŽGS so prejeli diplome o imenovanju in potrditvi od g. škofa Metoda. – Ozrli smo se na romanje ŽPS na Gorenjsko, peš romanje na Višarje, župnijsko romanje na Sv.Višarje in Koroško ter na praznovanja, ki so pred nami: blagoslov novega tlaka na Sv. Trojici (g. škof Metod), mesec rožnega venca, celodnevno češčenje (isti dan bo tudi odprtje in blagoslov mrliške vežice v Trnju), praznovanje Vseh svetih in molitve za rajne zvečer. – Članica medžupnijske Karitas je poročala o njenih dejavnostih.

- POROČILO S SEJE ŽPS Trnje, ki je bila v petek, 11.6.: Po molitvi smo razmišljali, kaj zmoremo dodati svoji duhovni rasti zlasti med počitnicami in dopusti. Na razpolago so različni domovi in programi za razne skupine od otrok do odraslih, zakoncev in starejših. Vsi ti nam želijo pomagati k duhovni rasti. Počitnice ali dopust nas bo okrepil, če bomo poskrbeli tudi za dušo. V pogovoru smo ugotavljali, da imamo duhovno obnovo za ŽPS običajno v postnem času. V Postojni pripravljajo oratorij za otroke ob koncu junija. Za lanske birmance obeh župnij bo v juliju nekajdnevna duhovna obnova. – Sodelavka MŽ Karitas je poročala o delu Karitas: o razdeljevanju materialne pomoči upravičencem, o zbiranju otrok in družin za letovanje v Portorožu, o zbiranju sredstev za nakup delovnih zvezkov socialno ogroženim otrokom. – Poročilo člana ŽGS: začeli z deli pri mrliški vežici. V cerkvi v Trnju naj bi obnovili pod v klopeh v enem mesecu. – Dogovorili smo se za romanje ŽPS po Gorenjskem 25.6. in peš romanje na Sv.Višarje 10.7. (ali rezervni datum 24.7.) – Prav je, da posvetitev župnijske cerkev slovesneje praznujemo. Dan posvetitve je 7. julij. Zunanjo slovesnost bomo obhajali v nedeljo, 11. julija.


- POROČILO 1. SEJE ŽPS v Trnju, ki je bila 16.04.2010: Po kratki molitvi smo razmišljali na temo: »Brez duhovnika ni evharistije«. Predlagane so različne molitvene pobude za duhovne poklice v župniji. V pogovoru smo ugotavljali, da verniki čutimo potrebo po novih duhovnih poklicih. Toda zakaj ni večje udeležbe pri molitvah v ta namen…? – Predlagano je bilo, naj bi vsako 1. nedeljo v mesecu namenili molitev pred mašo za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov. – Povezalo naj bi se v živi rožni venec dvajset oseb, ki naj bi molili tudi za duhovne poklice in svetost duhovnikov. Tisti, ki se za to odločijo, naj sporočijo župniku. – Večkrat naj bi dodali prošnjam za vse potrebe tudi prošnjo za duhovne poklice. – V naslednji točki smo se seznanili s statutom ŽPS in predlagali kandidate za različne naloge v okviru delovanja ŽPS. – Članica Karitas je pripravila kratko poročilo o delovanju te dobrodelne organizacije med nami.


- POROČILO S 25. SEJE ŽPS TRNJE, ki je bila 22.01.2010: Po molitvi desetke rožnega venca za svetost duhovnikov, smo razmišljali o našem odnosu do Kristusa, ki živi v meni, ko sem v osebnem stiku z Bogom, pa tudi ko se čutim osamljenega in ko živim v skupnosti z brati in sestrami. Pogovarjali smo se o molitvenih obrazcih, ki nam lahko postanejo zgolj navada in premikanje ustnic, če se ne trudimo za prisotnost duha. Druga možnost je preprost pogovor z Bogom, ko se z Njim enostavno pogovarjamo kot s prijateljem. Pri taki  molitvi se bolj zavedamo, da nam je Bog blizu, da nas posluša in včasih celo v duši čutimo njegov odgovor Za skupno molitev pa je gotovo najprimernejša ustna molitev. Važno pa je, da si vsak dan vzamemo nekaj časa za molitev, tako osebno kot skupno. – Seznanili smo se z volitvami za novi ŽPS, ki bodo na 1. postno nedeljo. Predlagali smo tudi možne kandidate iz vseh vasi. – Član ŽGS nas je seznanil s potrebnimi popravili v tem letu. – Zastopnik ŽPS v Dekanijskem pastoralnem svetu pa nas je seznanil s sklepi zadnje seje.

 POROČILO S 24. SEJE ŽPS Trnje, ki je bila v petek, 13.11.: Po molitvi za rajne, smo razmišljali in se pogovarjali o molitvi za rajne in z rajnimi. Vero v posmrtno življenje in ljubezen do pokojnih pokažemo z molitvijo, pa tudi s tem, da ob prazniku Vseh svetih ali ob pogrebu pridemo v cerkev, ne pa da se ustavimo zunaj pred vrati in klepetamo. To ni izraz našega spoštovanja do rajnega, niti kulturnega vedenja! – ŽPS Trnje vabi, da bi se v večjem številu udeleževali molitev za rajne na Vse svete zvečer v cerkvi. Prav je, da k bolniku pokličemo duhovnika dovolj zgodaj, da mu lahko podeli vse tri zakramente. Ugotavljali smo, da je bilo pri praznovanju celodnevnega češčenja malo častilcev. – Še enkrat smo pohvalili ključarja Andreja in skupino, ki je pripravljala slovesnost v Kleniku. – Za advent smo sklenili, da bomo vsako nedeljo na začetku sv. maše peli Sveto povabilo: Kralja, ki prihaja…«, po obhajilu pa Marijino hvalnico. Razmišljali smo tudi o nabavi videoprojektorja, ki bi omogočal predvajanje pesmi in molitev za boljše sodelovanje pri maši. – Koledovanje bomo skušali izvesti v vseh vaseh. – Naši župniji imata od 1. septembra 2009 spletno stran na naslovu: www.zupnija-zagorje-trnje.org/, kjer so objavljena tudi Župnijska oznanila.

 


- POROČILO s 23. seje ŽPS – TRNJE: Sinoči smo na seji ŽPS obravnavali iste teme kot prejšnji teden v Zagorju. Seznanili smo se tudi s Sklepom škofove vizitacije, ki je bila v juniju. Pogovarjali smo se tudi o drogah in alkoholizmu, ki še posebej ogrožajo mlade.