ŽPS Trnje

Župnijski pastoralni svet Trnje

- SEJA ŽPS – Trnje: Po molitvi smo razmišljali, kaj nam pomeni danes postni čas, s čim ga bogatimo, kako ga preživljamo. Seznanili smo se z letošnjimi postnimi akcijami: 40 dni brez alkohola in druge odpovedi, s katerimi pomagamo nekaterim ljudem, ki živijo v stiski bodisi, da nimajo strehe nad glavo, bodisi da nimajo dovolj sredstev za preživljanje. Vprašali smo se, kako preživljamo ta sveti čas doma. – Seznanili smo se s praznovanji, ki nas čakajo v bližnji bodočnosti. – Članica Karitas je poročala o delovanju medžupnijske Karitas, član ŽGS pa o parkirnem prostoru pri cerkvi. – Postna duhovna obnova za člane ŽPS bo v soboto 9. aprila od 9h do 12,30 v župnišču v Postojni.

- SEJA ŽGS: V obeh župnijah smo se seznanili in sprejeli finančni obračun za leto 2010. V Trnju je bilo vseh prihodkov 39.210.- €, vseh izdatkov 13.567.- €. Ostalo je 25.662.- €. Skupaj z ostalim denarjem iz prejšnjih let je v dobrem 47.360.- €, ki so last župnijske cerkve in podružnic: Trnje: 28.432.- €; Klenik: 0,oo €; Palčje: 4.767.-; Juršče: 8.347.- €; Sv. Trojica: 5.814.- €.. Letos imamo v načrtu: Prekrivanje strehe nad južno kapelo ob zvoniku in fugiranje ter impregniranje fasade in obnova stopnic v zvoniku v župnijski cerkvi, ureditev parkirišča v Trnju; nove stopnice v zvoniku v Palčju; prekrivanje strehe na cerkvi, obnova fasade in barvanje zvonika na Jurščah; okna in vrata na Sv. Trojici.

- POROČILO ŽPS 14. in 15. januarja 2011:

Po uvodni molitvi smo razmišljali in se pogovorili o motivaciji za prostovoljno delo: Zakaj je organizirana dobrodelnost – Karitas – potrebna. Kako vzgajamo otroke in mlade za dobrodelno dejavnost. Kako naj širimo karitativni duh med cerkvenim in družbenim občestvom. – Pregledali smo pretekla praznovanja in aktivnosti in še posebej pohvalili zavzetost otrok - kolednikov. (Nekateri od njih so se včeraj udeležili srečanja kolednikov v Vipavi.) Zazrli smo se tudi v čas predpusta in posta, ki je pred nami. – Članica MŽ Karitas je poročala o aktivnostih, ki so jih imeli v tem času. – Član ŽGS je povedal, da se bo uredilo parkirišče pri cerkvi v Trnju. – Članica ŽPS pa je prenesla pobudo, naj se pri maši ne prebira Oznanil (zaradi mraza). To bo župnik upošteval! – Župnik je predstavil okvirno stanje finančnega stanja.

- POROČILO S 4. REDNE SEJE ŽPS TRNJE (12.11.):

Obravnavali smo temo: Organizirano Karitativno delo – pot do uspeha. Seznanili smo se z delovanjem Karitas, še posebej naše Medžupnijske Karitas, ki se trudi za lajšanje raznih stisk v naših dveh župnijah. Zelo dobrodošli bi bili novi sodelavci in sodelavke. Članica MK je povedala o delovanju naše MK in o pogojih za dodeljevanje materialne pomoči. – Tudi mladi so povabljeni k dobrodelnosti še zlasti v adventu ob adventnem koledarju za akcijo ''Otroci za otroke'' za najbolj potrebne otroke po svetu; k izdelovanju adventnih venčkov, pri koledovanju za točno določene projekte naših misijonarjev po svetu, v postnem času za botrstvo. – Pregledali smo pretekla praznovanja in tista, ki so še pred nami: o tednu Karitas, miklavževanju, adventnem času kot duhovni in zunanji pripravi na Božič. Pri pripravi jaslic naj bi bili še posebej vključeni birmanci, za božično praznovanje pa še posebej otroke iz glasbene šole. Pogovor in načrtovanje koledovanja. Omenjenoje bilo tudi Marijine podobe v adventnem času in predlagano, da bi bilo več podob v Trnju in poudarjeno, naj bo v vsaki hiši le en dan! – Podpisali smo Predlog za ustanovitev britansko-slovenske zgodovinske komisije, ki bo zbrala in ovrednotila vse dokumente in pričevanja ter pripravila skupno poročilo. To bo dano v podpis tudi drugim župljanom. – Obravnavali smo tudi odmev na pridigo v nedeljo pred Vsemi sveti, ko je pri nekaterih povzročilo negativen odmev, ker niso (dobro) poslušali pridige, niti prebrali priloge Zvonovom, kjer si jo lahko še preberejo.

- POROČILO Z IZREDNE SEJE ŽPS:Trnje: Po uvodni molitvi smo razmišljali o poslanstvu karitativnega dela, saj je po apostolovih besedah »Vera brez del mrtva.« Zgled nam je usmiljeni Samarijan, ki se usmili ranjenega neznanca. Vprašali smo se, kako biti »usmiljeni Samarijan« danes. Pri nas so manj izrazite materialne potrebe, kot duševne stiske: osamljenost, zapuščenost ipd. Težko pa se je približati tistim, ki potrebujejo kakršno koli pomoč. – Prebrali smo pismo g. škofa dr. Jurija Bizjaka, ki predlaga, da bi imeli birmo za obe župniji skupaj, izmenoma v eni in drugi župniji: prvič v Trnju, drugič v Zagorju. Srečanja z birmanci, njihovimi starši, botri in župnijskimi sodelavci pa obratno: prvič v Zagorju, drugič v Trnju. ŽPS je to škofovo zamisel sprejel in podprl. – Poskusni izračun vrednosti nepremičnin naj bi Župnijski gospodarski svet pregledal, če je točen. Član Dekanijskega pastoralnega sveta nas je seznanil z vsebino zadnje seje. – V župnijski cerkvi so napravili nov pod in nove klečalnike v klopeh. Na Jurščah načrtujejo za prihodnje leto prekritje strehe na podružni cerkvi.

- POROČILO S SEJE ŽPS TRNJE: Po uvodni molitvi smo razmišljali o Evharistiji življenja – Dajte jim vi jesti. Evharistija je tesno povezana z dobrodelnostjo, ne le materialno, ampak tudi in morda še bolj s toplo besedo, s skrbjo za osamljene. Na tak način prinašamo Jezusa v naše vsakdanje življenje. – Seznanili smo se s srečanjem pobirmanske skupine, ki je bilo v Klancu pri Kozini. – Člani ŽPS in ŽGS so prejeli diplome o imenovanju in potrditvi od g. škofa Metoda. – Ozrli smo se na romanje ŽPS na Gorenjsko, peš romanje na Višarje, župnijsko romanje na Sv.Višarje in Koroško ter na praznovanja, ki so pred nami: blagoslov novega tlaka na Sv. Trojici (g. škof Metod), mesec rožnega venca, celodnevno češčenje (isti dan bo tudi odprtje in blagoslov mrliške vežice v Trnju), praznovanje Vseh svetih in molitve za rajne zvečer. – Članica medžupnijske Karitas je poročala o njenih dejavnostih.

- POROČILO S SEJE ŽPS Trnje, ki je bila v petek, 11.6.: Po molitvi smo razmišljali, kaj zmoremo dodati svoji duhovni rasti zlasti med počitnicami in dopusti. Na razpolago so različni domovi in programi za razne skupine od otrok do odraslih, zakoncev in starejših. Vsi ti nam želijo pomagati k duhovni rasti. Počitnice ali dopust nas bo okrepil, če bomo poskrbeli tudi za dušo. V pogovoru smo ugotavljali, da imamo duhovno obnovo za ŽPS običajno v postnem času. V Postojni pripravljajo oratorij za otroke ob koncu junija. Za lanske birmance obeh župnij bo v juliju nekajdnevna duhovna obnova. – Sodelavka MŽ Karitas je poročala o delu Karitas: o razdeljevanju materialne pomoči upravičencem, o zbiranju otrok in družin za letovanje v Portorožu, o zbiranju sredstev za nakup delovnih zvezkov socialno ogroženim otrokom. – Poročilo člana ŽGS: začeli z deli pri mrliški vežici. V cerkvi v Trnju naj bi obnovili pod v klopeh v enem mesecu. – Dogovorili smo se za romanje ŽPS po Gorenjskem 25.6. in peš romanje na Sv.Višarje 10.7. (ali rezervni datum 24.7.) – Prav je, da posvetitev župnijske cerkev slovesneje praznujemo. Dan posvetitve je 7. julij. Zunanjo slovesnost bomo obhajali v nedeljo, 11. julija.


- POROČILO 1. SEJE ŽPS v Trnju, ki je bila 16.04.2010: Po kratki molitvi smo razmišljali na temo: »Brez duhovnika ni evharistije«. Predlagane so različne molitvene pobude za duhovne poklice v župniji. V pogovoru smo ugotavljali, da verniki čutimo potrebo po novih duhovnih poklicih. Toda zakaj ni večje udeležbe pri molitvah v ta namen…? – Predlagano je bilo, naj bi vsako 1. nedeljo v mesecu namenili molitev pred mašo za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov. – Povezalo naj bi se v živi rožni venec dvajset oseb, ki naj bi molili tudi za duhovne poklice in svetost duhovnikov. Tisti, ki se za to odločijo, naj sporočijo župniku. – Večkrat naj bi dodali prošnjam za vse potrebe tudi prošnjo za duhovne poklice. – V naslednji točki smo se seznanili s statutom ŽPS in predlagali kandidate za različne naloge v okviru delovanja ŽPS. – Članica Karitas je pripravila kratko poročilo o delovanju te dobrodelne organizacije med nami.


- POROČILO S 25. SEJE ŽPS TRNJE, ki je bila 22.01.2010: Po molitvi desetke rožnega venca za svetost duhovnikov, smo razmišljali o našem odnosu do Kristusa, ki živi v meni, ko sem v osebnem stiku z Bogom, pa tudi ko se čutim osamljenega in ko živim v skupnosti z brati in sestrami. Pogovarjali smo se o molitvenih obrazcih, ki nam lahko postanejo zgolj navada in premikanje ustnic, če se ne trudimo za prisotnost duha. Druga možnost je preprost pogovor z Bogom, ko se z Njim enostavno pogovarjamo kot s prijateljem. Pri taki  molitvi se bolj zavedamo, da nam je Bog blizu, da nas posluša in včasih celo v duši čutimo njegov odgovor Za skupno molitev pa je gotovo najprimernejša ustna molitev. Važno pa je, da si vsak dan vzamemo nekaj časa za molitev, tako osebno kot skupno. – Seznanili smo se z volitvami za novi ŽPS, ki bodo na 1. postno nedeljo. Predlagali smo tudi možne kandidate iz vseh vasi. – Član ŽGS nas je seznanil s potrebnimi popravili v tem letu. – Zastopnik ŽPS v Dekanijskem pastoralnem svetu pa nas je seznanil s sklepi zadnje seje.

 POROČILO S 24. SEJE ŽPS Trnje, ki je bila v petek, 13.11.: Po molitvi za rajne, smo razmišljali in se pogovarjali o molitvi za rajne in z rajnimi. Vero v posmrtno življenje in ljubezen do pokojnih pokažemo z molitvijo, pa tudi s tem, da ob prazniku Vseh svetih ali ob pogrebu pridemo v cerkev, ne pa da se ustavimo zunaj pred vrati in klepetamo. To ni izraz našega spoštovanja do rajnega, niti kulturnega vedenja! – ŽPS Trnje vabi, da bi se v večjem številu udeleževali molitev za rajne na Vse svete zvečer v cerkvi. Prav je, da k bolniku pokličemo duhovnika dovolj zgodaj, da mu lahko podeli vse tri zakramente. Ugotavljali smo, da je bilo pri praznovanju celodnevnega češčenja malo častilcev. – Še enkrat smo pohvalili ključarja Andreja in skupino, ki je pripravljala slovesnost v Kleniku. – Za advent smo sklenili, da bomo vsako nedeljo na začetku sv. maše peli Sveto povabilo: Kralja, ki prihaja…«, po obhajilu pa Marijino hvalnico. Razmišljali smo tudi o nabavi videoprojektorja, ki bi omogočal predvajanje pesmi in molitev za boljše sodelovanje pri maši. – Koledovanje bomo skušali izvesti v vseh vaseh. – Naši župniji imata od 1. septembra 2009 spletno stran na naslovu: www.zupnija-zagorje-trnje.org/, kjer so objavljena tudi Župnijska oznanila.

 


- POROČILO s 23. seje ŽPS – TRNJE: Sinoči smo na seji ŽPS obravnavali iste teme kot prejšnji teden v Zagorju. Seznanili smo se tudi s Sklepom škofove vizitacije, ki je bila v juniju. Pogovarjali smo se tudi o drogah in alkoholizmu, ki še posebej ogrožajo mlade.

ŽPS Zagorje

Župnijski pastoralni svet Zagorje

- SEJA ŽPS – Zagorje: Najprej smo brali in razmišljali o postu. To naj bo poglobljen čas, ki mu moramo sami dati vsebino. Odpovedovanje dovoljenim stvarem mora imeti določen namen, ki nam da moči, da vzdržimo. Poglablja nam vero in nas še bolj povezuje z Bogom. - Praznovanja: Križev pot na Šilentabor bomo imeli v petek, 8.4. ob ob 17h in v nedeljo 17.04. ob 16h. Gospodinjam se priporočamo za sladke dobrote, poskrbeli bomo tudi za topel čaj. Danes popoldne ob 15h se bomo udeležili križevega pota v cerkvi v Zagorju. 2.4. ob 20h pripravljamo predavanje kapucinskega patra Jožeta Smukovca v Zagorju.. Člani ŽPS se bomo 9.4. udeležili duhovne obnove v Postojni. - Veliki teden je zelo bogat. To je višek bogoslužnega leta. Vzemimo si čas za udeležbo in sodelovanje. - Poročilo voditeljice Karitas: Položnice za postno akcijo Streha nad glavo bodo letos priložene časopisom. Otroci so že izdelali darove za materinski dan,  pri maši na ta dan bodo peli, sodelovali bodo tudi birmanci. Pred Veliko nočjo bodo članice MŽK obiskale starejše in jih simbolično obdarile, na cvetno nedeljo pa odnesle blagoslovljene oljčne vejice v oba doma starejših občanov v Postojni. Opozarjajo tudi na solidarnost  z žrtvami alkohola, to je glavni namen postne akcije 40 dni brez alkohola.-Poročilo člana ŽGS: Pogodba z izvajalcem za popravilo strehe cerkve v Zagorju je podpisana, z deli bodo pričeli čim prej. Za popravilo cerkve na Tabru še ni narejen predračun. Za prekrivanje strehe pri Sv. Pavlu bi morali samo nabaviti kritino, za delo bi župljan našel prostovoljno ekipo.

- SEJA ŽGS: V obeh župnijah smo se seznanili in sprejeli finančni obračun za leto 2010. V Zagorju je bilo vseh prihodkov v letu 2010: 17.792.- €, vseh izdatkov 11.636.- €. Skupaj z ostalim denarjem iz prejšnjih let je v dobrem 19.176.- €. Od tega je 15.969.- € last župnijske cerkve, 778.- € podružne cerkve v Parjah in 2.429.- podružne cerkve na Šilentabru. V letošnjem letu načrtujemo prekrivanje strehe na župnijski cerkvi in sušilni omet na p.c. na Šilentabru.

- POROČILO SEJE ŽPS 14. in 15. januarja 2011:

ZAGORJE: Tudi tokrat smo člani v študijskem delu govorili o pomenu Karitas v župnijah. Organizirano prostovoljno delo je dosti bolj učinkovito od pomoči, ki jo lahko nudi posameznik. O dobrodelnosti je potrebno učiti tudi otroke pri verouku, mašah. Opominjati jih moramo tudi starši in jim predvsem dajati dober zgled. Želimo, da bi duh dobrodelnosti in  pripravljenost za pomoč ostajala med nami. Za nami je Teden Karitas z aktivnostmi: uspešno zbiranje hrane za skladišče Karitas, otroci so za starejše izdelovali venčke, Miklavževanje, simbolične božične obdaritve starejših v župniji in obisk varovancev v obeh domovih starejših v Postojni.  Prijetno smo praznovali Božič in Novo leto, lep je bil božični blagoslov otrok in koledovanje. Veselimo se otroškega cerkvenega zbora!  S svojim petjem so nam lepo popestrili praznike. Njihovega petja si želimo tudi v bodoče. Pred nami sta predpustni in postni čas, pa Prešernov dan in mesec kulture.

- POROČILO Z SEJE ŽPS ZAGORJE (13.11.):

Razmišljali smo o temi »Organizirano karitativno delo – pot do uspeha«. ŽK je v naši župniji deležna velike podpore župnika, ta delo olajša in omogoča, da so o dejavnostih Karitas ljudje dobro obveščeni. Tudi medžupnijsko sodelovanje je zgledno in daje dobre rezultate. Karitas ljudem v stiski in pomoči potrebnim nudi različne vrste pomoči. Spodbuja pa tudi vse nas. Vse, kar naredimo z ljubeznijo in mislijo na druge, je dobrodelnost. Od 21. do 28. novembra bo potekal Teden Karitas. Člani ŽPS smo podprli zamisel, da bi letos ponovno organizirali zbiranje hrane in poljskih pridelkov za skladišče Karitas. – V zvezi s prejšnjo izredno sejo smo želeli potegniti sklep: dogovarjajmo se na domačem terenu, iščimo rešitve skupaj. Člani ŽPS bomo veseli, če bomo lahko še v bodoče pomagali pri reševanju problemov. – Praznovanja in romanja: Za nami je celodnevno češčenje. V bodoče bi si želeli še več obiska, letos lahko pohvalimo udeležbo otrok. Romanje na Brezje je bilo prijetno. Rožni venec je zelo lepo vodila deklica. 1. november je potekal brez posebnosti, lahko pohvalimo nabirko pri ofru. Pred nami je najprej Teden zapornikov, sledi mu Teden Karitas. Otroci bodo pred začetkom adventa prejeli Adventne koledarje, ti naj bodo spodbuda za pogovor in molitev v družini. Naj bodo adventni čas in božični prazniki predvsem duhovno usmerjeni. Lepo povabljeni otroci in odrasli k adventnim mašam! Karitas pripravlja Miklavževanje. Predlog: birmanci naj sodelujejo pri postavitvi jaslic v cerkvi, vsi otroci pa naj naberejo mah in ga prinesejo do 5. decembra v cerkev. Prav tako vabimo otroke k izdelavi figuric za jaslice, vse ideje so dobrodošle. Na Božič bo ofer in popoldne blagoslov otrok. Koledovanje in Novo leto bosta potekala kot ponavadi. – Poročilo ŽGS: Dva izvajalca bosta ta teden postavila končno ceno za popravilo strehe. Odločitev morajo sprejeti čim prej, da se v času popustov že nabavi material in spomladi začne z deli. – Člani ŽPS smo podprli predlog za ustanovitev Britansko–slovenske zgodovinske komisije, ki bo preverjala dejstva o povojnem vračanju ujetnikov iz Vetrinja na Koroškem in njihovih pobojih.

- POROČILO Z IZREDNE SEJE ŽPS: Zagorje

Po uvodni molitvi smo v študijskem delu z naslovom »Karitativno delo je poslanstvo – vera brez del je mrtva« razmišljali o možnostih karitativnega dela v župniji . Priznali smo, da včasih prepoznamo problem, pa se človeku bojimo približati, ne vemo, če bomo sprejeti. Starejši ljudje so še manj dostopni, bolj zaprti vase, težje sprejemajo pomoč. Ugotavljali smo, da je na podeželju manj stisk, ljudje ostajajo bolj povezani s sorodniki, sosedi. V mestu so ljudje še bolj osamljeni. Karitas je povezana z drugimi ustanovami, da bi lažje odkrila ljudi, ki potrebujejo duhovno, duševno ali gmotno pomoč in hkrati ne zahaja na področja, ki jih druge organizacije dobro pokrivajo.

V osrednjem delu nam je  župnik prebral pismo škofa Jurija Bizjaka v zvezi z novimi pobudami staršev glede birme v župniji. Škof je podal nekaj misli in nasvetov, sklepe pa je prepustil ŽPS, župniku in staršem. Po burni razpravi smo se prisotni člani in župnik strinjali, da se birma s pomladanskega časa premakne na jesen. Učenci so takrat manj obremenjeni s šolskimi obveznostmi in se bodo lažje posvetili pripravi na birmo in duhovnim vsebinam. Tako bo naslednja birma v jeseni 2011 za 8. in 9. razred in tako naprej, vsaki dve leti. Pričakujemo pa, da bodo veroučenci redno obiskovali priprave in tudi svete maše med poletnimi počitnicami pred birmo. Naloga staršev birmancev pri pripravi slovesnosti birme pa ostajajo: čiščenje in krasitev cerkve. Želeli bi, da bi sodelovali bolj kot zadnja leta.

Popoldne z ….g. Rafkom Valenčičem v oktobru je lepo uspelo. Nadaljevali bomo s takimi srečanji, v decembru bomo pripravili dogodek za otroke. - Poročilo ŽGS: Občina Pivka je odobrila sredstva za prekrivanje strehe na župnijski cerkvi, žal v zmanjšanem obsegu. Spomladi bodo pričeli z deli, v jeseni bo v času birme streha že obnovljena.

- POROČILO S SEJE ŽPS – ZAGORJE: POROČILO S 3.SEJE ŽPS ZAGORJE:  Po uvodni molitvi smo v študijskem delu z naslovom Evharistija življenja – Dajte jim vi jesti iskali nove načine, kako z evangelijem priti do bližnjega. Na vsakem koraku srečujemo ljudi, ki čutijo tako ali drugačno »lakoto«. Naloga nas vseh je to pomanjkanje prepoznati, začutiti v njih prosečega Jezusa in jih na različne načine nahraniti. - Gospod župnik je potrjenim članom ŽPS in ŽGS izročil diplome g. škofa Metoda. Za nami so različna prijetna druženja: romanje ŽPS na Gorenjsko; peš romanje na Višarje ob molitvi križevega pota v čudovitem vremenu; župnijsko praznovanje Svete Helene in istega dne srečanje bolnih, ostarelih, invalidnih… v organizaciji MŽ Karitas; v posebno lepem spominu pa je vsem ostalo drugo romanje na Višarje zaradi velikega števila otrok. Veselimo se njihove prisotnosti tudi v bodoče! - Pred nami pa so: blagoslov novega tlaka na Sv. Trojici 26.09; romanje na Brezje 24.10. in Celodnevno češčenje 31.10. - ŽPS pripravlja za vse župljane duhovna srečanja z naslovom Popoldne z …. Prvo bo z g. Rafkom Valenčičem in zborom Studenec v soboto, 09.10. ob 15h v cerkvi na Šilentabru. - Poročilo članice Karitas: Julija so razdelili hrano iz evropskih zalog, pomagali so z zvezki 22 otrokom, pridobili so tudi občinska sredstva. - Poročilo člana ŽGS: Občinski odbor je odločil, da bodo na razpolago sredstva za popravilo župnijske cerkve. Odločitev mora potrditi še Občinski svet. Zaradi tega ne bo mogoče začeti z deli pred pomladjo.


- POROČILO S SEJE ŽPS Zagorje, ki je bila v petek, 18. junija: Po uvodni mo-litvi smo ugotavljali, da potrebujemo počitniški čas, da se telesno okrepimo, do-čakamo ga pa tudi duhovno oslabljeni. Naj bo to obdobje skrb za duhovno rast. Vztrajajmo pri molitvi, sveti maši, poiščimo zase ustrezne programe verskega poglabljanja. Posebno pozornost namenimo otrokom, skupaj v počitniškem ča-su ponovno najdimo sebe in Boga.

Člani ŽPS smo tudi sami pripravljeni več storiti za izboljšanje duhovnega stanja v župniji. Radi bi privabili mlade, jih navdušili za vero in vsem župljanom ponudili zanimive vsebine.  Prve aktivnosti pripravljamo že za jesen. - Voditeljica MŽ Karitas je poročala o pripravi počitnic za otroke iz materialno šibkejših družin in zbiranju zvezkov in bonov za naslednje šolsko leto. - Poročilo člana ŽGS: za obnovo župnijske cerkve niso uspeli pridobiti evropskih sredstev, zdaj se dogovarjajo z Občino Pivka.  Cerkev Sv. Pavla: zunaj  je sedaj montiran zvočnik, uglasili bodo zvonova, zaradi neustrezno opravljenega dela odpada omet.


- POROČILO S 1. SEJE ŽPS v Zagorju: Po kratki molitvi smo razmišljali na temo: »Brez duhovnika ni evharistije«. Razmišljanje je bilo podobno kot v Trnju. Povabljeni so bili k molitvi za duhovne poklice. Nekateri so se že odločili za molitev živega rožnega venca. – Prebrali smo statut ŽPS. – Člana MŽ Karitas in ŽGS sta poročala o dejavnostih na njunem področju.

 


- POROČILO S SEJE ŽPS ZAGORJE, ki je bila v petek, 5.2.2010: Na začetku smo zmolili desetko rožnega venca »ki je postavil sv.evharistijo« za duhovnike. – V študijskem delu smo se posvetili vsebini: »Kristus živi v meni.« Molitev je pogovor z Bogom. K njemu smemo vedno pristopiti z zaupanjem. Bog nas prisrčno vabi, da se prijateljsko srečamo in pogovorimo z njim. Pri molitvi si moramo prizadevati, da smo zbrani, da mislimo, kaj govorimo. – Če odgovorimo na Božje vabilo k molitvi, ga spoznamo in smo presrečni v tem spoznanju. Zavedati se moramo, da sam Jezus moli v nas in z nami. Z njim se lahko pogovarjamo o vsem, kar doživljamo, kar načrtujemo in delamo. Bog spremlja naš vsakdan. – Pogovarjali smo se o pripravah na volitve v ŽPS, ki bodo 21.2.2010. – Članica Karitas je poročala o uresničenih dejavnostih v jesenskem času do Božiča. – Član ŽGS nas je seznanil s poravnanimi računi za opravljena dela in z nekaterimi načrti za nujna popravila v prihodnosti.

 

 

- POROČILO ŽPS Zagorje: Seja je bila v petek, 20.11. v župnišču. Po molitvi desetke rožnega venca za rajne smo v študijskem delu obravnavali vsebino »Molimo za rajne in z rajnimi.« Ob prazniku Vseh svetih in spominu na umrle izpostavimo vero z molitvami, dobrimi deli, sveto mašo, popolnim odpustkom. – Razmišljali smo o pomenu in prejemanju bolniškega maziljenja, o skrbi za duhovniške grobove, o molitveni uri za duše v vicah v novembru.
Pogovorili smo se o minulih praznovanjih: pohvalili shod na Šilentabru, se ozrli na majhno udeležbo pri celodnevnem češčenju in bili zadovoljni s primerno udeležbo na romanju na Brezje. Pogovorili smo se o praznovanjih, ki so pred nami: o tednu Karitas od 23. do 29. novembra, o nedelji Karitas 29. novembra, o Miklavževanju, ki bo v soboto, 5.12.2009 ob 16,30 v Dvorani zagorskeg Doma. Govorili smo o pripravi na Božič: o pripravi jaslic, se dogovarjali o nabiranju mahu. Vabimo 8. in 9. razred, da ga skupaj z Vido Marinčičevo - Kristanovo gredo nabirat v soboto, 28.11. popoldne. Tudi letos bo koledovanje na Štefanovo po vseh vaseh. Člani ŽPS smo se seznanili z vizitacijskim poročilom, poročilom članice Karitas in ŽGS.

- POROČILO S 23. SEJE ŽPS - ZAGORJE: Tokratno sejo smo začeli z desetko rožnega venca v cerkvi. V študijskem delu smo se seznanili z lepoto molitve rožnega venca. Ozrli smo se na praznovanja od zadnje seje (birma, romanje ŽPS, TV prenos župnijske sv.maše, srečanju starejših, ki se ga je udeležilo precej oseb iz obeh župnij) in praznovanja, ki so še pred nami: celodnevno češčenje SRT (11.10.), jesensko dekanijsko romanje na Brezje (25.10.), Vsi sveti - ob tem so člani ŽPS predlagali, da bi skrajšali kropljenje grobov tako, da ne bi duhovnik kropil posameznih grobov, kar se precej zavleče, ampak, da bi šel le okrog cerkve in od tam pokropil vse grobove. Zato pa naj bi se svojci rajnih zbrali pri molitvi za rajne v cerkvi sv. Pavla in še posebej pri molitvi rožnega venca zvečer v župnijski cerkvi. Gotovo bo molitev več koristila našim raj nim kot samo kropljenje. - Članica MŽ Karitas je poročala o njenih dejavnostih: o dnevu odprtih vrat skladišč Karitas, ki dajale pomoč družinam, ki pomoči še niso prejele, o poletni akciji zbiranja zvezkov in šolskih potrebščin za revnejše šolarje in srečanju starejših. - Član ŽGS je poročalo popravilu strehe na župnijski cerkvi, kjer so ta teden končali severni del. V prihodnjih dneh bodo enako delo opravili še na južnem delu strehe. Ob pregledu ostale strehe so ugotovili, da bodo nujna dodatna dela na strehi nad stranskima oltarjema, kjer so zaradi dolgotrajnega zamakanja zgnili deli špirovcev. V tem času je bilo popravljeno ozvočenje, ki je brenčalo. - V cerkvi sv. Martina na Šilentabru so končali z restavriranjem fresk. Da bi jih obvarovali pred zamakanjem, bo treba čimprej ometati vsaj prezbiterij. Ob shodu na Šilentabru bodo prišli restavratorji in pojasnili opravljeno delo, ki ga je v celoti finansirala država. Ob tej priliki bi se spodobilo, da bi jim pripravili zakusko.

 

Volitve v ŽPS

- VOLITVE ZA ŽUPNIJSKI PASTORALNI IN GOSPODARSKI SVET bodo prihodnjo nedeljo. Prosim dosedanje člane ŽPS, da razdelite po svojih vaseh volilne liste. Pravico voliti imajo vsi člani Cerkve, ki so stari nad 16 let, so prejeli že vse zakramente uvajanja (sv.krst, sv.birmo in sv.obhajilo) in imajo stalno bivališče v naši župniji. Kakšne kvalitete morajo imeti kandidati, je zapisano na volilnem listu. Vsak naj zapiše tiste osebe, za katere meni, da bodo kot dejavni člani Cerkve najbolje zastopali njegovo vas. Zapiše toliko kandidatov, kolikor jih je predvidenih za njegovo vas. Izvoljeni bodo tisti, ki bodo prejeli največ glasov.

            Izpolnjene liste prinesite v nedeljo, 21.2.2010 v nedeljo v cerkev in jih oddajte v pripravljeno škatlo. (Glej tudi ŽO št. 5 z dne 31.1.2010.)

Preberi več