Obvestila

- DANES ob 10,30 je slovesnost sv.birme v Zagorju, popoldne ob 15h pa jesenski shod na Sv. Trojici. Lepo vabljeni!

- CELODNEVNO ČEŠČENJE V TRNJU: Na zadnji seji ŽPS smo se dogovorili, da bo celodnevno češčenje v Trnju kot običajno na Rožnovensko nedeljo, letos

1. oktobra in sicer po naslednjem sporedu:

ob 9h sv. maša, po maši vabljeni starši z otroki,

od 11h do 12h povabljeni vsi - kdor le more. Od 12h do 15h premor.

od 15h do svete maše ob 16h se nadaljuje češčenje, vabljeni VSI, ki niste

mogli dopoldan. Med tem časom bo na razpolago en tuj spovednik.

- TEDEN ZA ŽIVLJENJE z geslom: »Kako je lepo upanje, ki mi ga daje Bog« bo potekal od 1. do 8. oktobra. Namen tedna je, da bi se v mladih in drugih okrepilo upanje za prihodnost, za rešitev iz stisk, za polnost življenja, ki nam jo pripravlja Bog, če mu sledimo. Mladi in družine so lepo povabljeni na srečanja, namenjena njim. Spored je na letaku na oglasni deski. Spremljali boste lahko na Radiu Ognjišče in na internetni strani www.gibanjezazivljenje.si.