Molitev za novo evangelizacijo

 

Hvala ti, Oče,
da te poznamo in se lahko zbiramo v Jezusovem imenu.
Poživi nam vero, da bo postala globoko prepričanje in resnična moč, ki izhaja iz osebnega srečanja z Jezusom Kristusom.

Daj nam, Oče,
da bomo kristjani živeli v poslušnosti Svetemu Duhu, v zvesti hoji za Kristusom ter v navdušenem in vztrajnem poslušanju in premišljevanju Božje besede in uživanju kruha življenja.

Dobri Oče,
podpiraj z močjo Duha prizadevanje Cerkve za novo evangelizacijo
in vodi naše korake k našim sodobnikom, da bomo s svojim življenjem oznanjali Kristusa.

Jezusovi učenci naj se odlikujemo po ljubezni do ubogih in stiskanih,
naj bomo solidarni s potrebnimi in velikodušni v delih usmiljenja,
naj ne molčimo pred zlom in se zaradi udobnosti ne prilagajamo prevladujoči miselnosti,
ki je večkrat v nasprotju z resnico, pravico in resnično skrbjo za dobro vseh ljudi.

Marija, zvezda nove evangelizacije, žena vere, upanja in ljubezni,
izprosi nam, da bom očistili notranji pogled, da bomo v luči vere opazili čudovita Božja dela, da bomo pozorni na znamenja časov postali živo znamenje prisotnosti Vstalega v svetu, da bomo z novim navdušenjem služili resnici, pravici in miru.

Marijina hvalnica

Marijina hvalnica (Magnificat)


Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. (prim. Lk 1,46-55)

Molitev za domovino

Molitev za domovino

Nebeški Oče, postavil si nas v to lepo domovino

da bi izpolnili svoje poslanstvo in bili odprti za življenje.

Vendar  nas mnoge sile  odvračajo od tega;

prevečkrat iščemo sebične koristi in pozabljamo na druge.

Zato te prosimo za dar skesanosti in spreobrnjenja.

Naj tvoj Duh zaveje nad možmi in ženami, ki nas vodijo, 

da bodo delovali za pravičnost in razvoj domovine,

nam državljanom pa pomagaj, da bomo odgovorni na svojem mestu

in da se bomo kljub razlikam veselili drug drugega.

Pomagaj nam podpirati mlade, biti blizu družinam in ostarelim ljudem.

Nauči nas prisluhniti vsem, ki trpijo.

Na priprošnjo nebeške matere Marije se nas usmili, 

molitev in post  naj bosta naša zaveza s teboj. 

 Prosimo te, podeli nam  blagoslov

 za naše osebno in skupno življenje.

Amen.

Izročitev slovenskega naroda Mariji

Izročitev slovenskega naroda Mariji

Sveta Devica Marija!

Ti si Jezusova Mati: ti si ga pod srcem nosila,
ga rodila in si z njim pod križem trpela.

Ti si tudi naša Mati: tvoja materinska roka
nas je varovala skozi vso zgodovino.

Tebi izročamo sami sebe,
da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.

Tebi izročamo naše družine,
da bi bile odprte za življenje in bi mladim odkrivale duhovne vrednote.

Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem,
da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost.

Tebi izročamo slovensko domovino,
da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila.

Tebi izročamo naše rojake po svetu,
da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.

Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo.

Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči
Svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku,
ki živi in kraljuje vekomaj.

Amen.


Tukaj sem Gospod, tak kot sem

Ko pustim ob strani druge preokupacije in vstopim v ta trenutek molitve, dejansko odgovarjam povabilu. Če to vem ali ne, ko dajem na stan druge stvari, ki polnijo moje življenje, in se osredotočam na Gospodovo prisotnost v meni, je to odgovor mojega srca Tistemu, ki me priteguje in vabi. Bog je vedno pred mano v Jezusu, me ljubeče gleda v moji resničnosti. Vsak trenutek sem pred živim Bogom. Še več - Bog me aktivno išče, tako da bi prišel k njemu in našel zadovoljitev v svojem življenju. ‘O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte! ... Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? Nagnite svoje uho in pridite k meni, poslušajte in bo živela vaša duša.’ (Iz 55,1-3). Te Gospodove besede, ki jih je zapisal Izaija, je vredno premišljevati ta celoten teden – in tudi skozi vse moje življenje. V njih je grozovita resnica o prekipevajoči ljubezni Boga v Jezusu, ki sega v moje srce in me v tem trenutku ter vsakem trenutku vsakega dne kliče. In moj odgovor, kot smo videli prej, je preprosto ‘Tukaj sem Gospod, tak kot sem; naj slišim, kako izgovarjaš besede na moje srce, saj so hrana in življenje.  Daj mi milost, da bi odgovoril z vsem, kar sem. Potem bom potešen.’  (Pristan duha)